Pilot Factory

Het ontwikkelen van nieuwe producten is risicovol omdat er doorgaans nog veel onzeker is. De fundamentele activiteit bij productontwikkeling onder onzekere omstandigheden is het doorlopen van feedback-loops met eindgebruikers, om er zeker van te zijn dat het juiste product voor de juiste doelgroep wordt ontwikkeld. Dit wordt gedaan door ideeën om te zetten naar producten, te meten hoe eindgebruikers daarop reageren en op basis van die feedback de volgende ontwikkelstap te bepalen.

Voor het generen van bruikbare feedback is het belangrijk dat het product precies de juiste eigenschappen bezit om de benodigde feedback te kunnen verzamelen. Het is daarom belangrijk om steeds helder voor ogen te hebben wat je waarom te weten wilt komen. In productontwikkeling is ‘know why’ daarom minstens net zo belangrijk als ‘know how’.

Rapid prototyping

Rapid prototyping maakt het mogelijk snel en kostenefficiënt producten te ontwikkelen en te vervaardigen waarmee de levensvatbaarheid van een productidee voor de markt kan worden gevalideerd. In het begin hoeft het product alleen de essentie van de beoogde waardepropositie te kunnen leveren (en niets meer dan dat). Aan het eind moet het product ook aantonen dat het middels een stabiel productieproces in goede en constante kwaliteit kan worden voortgebracht. De focus verschuift daarom tijdens productontwikkeling gaandeweg van functionaliteit naar maakbaarheid, maar beide gaan vanaf het allereerste begin steeds hand in hand.

Nulseries

Witec beschikt over een pilot factory waarin samen met klanten nieuwe producten worden ontwikkeld en vervaardigd. Met de middelen in de pilot factory kunnen basale functionele modellen worden gemaakt die alleen de minimaal benodigde functionaliteit bevatten om de beoogde waardepropositie bij eindgebruikers te kunnen onderzoeken. Maar de pilot factory is ook uitgerust met hoogwaardige machines waarmee kleine series verkoopbare producten kunnen worden vervaardigd en waarmee productieprocessen en -gereedschappen kunnen worden ontwikkeld en vrijgegeven voor verdere opschaling van de productie.

Bij productontwikkeling onder onzekere omstandigheden is een open dialoog waarin transparant over risico-inschattingen wordt gecommuniceerd essentieel. Om die reden stelt Witec haar rapid prototyping-apparatuur en productinnovatie-ervaring in co-creatie ter beschikking. Zo wordt klanten direct toezicht op een snel en betrouwbaar productontwikkelproces geboden: Innovating Together

Pilot factory Witec

Wij staan u graag persoonlijk te woord.

Jan Hoekstra

Jan Hoekstra, Innovatiemanager at Witec

Innovatiemanager

+31 (0)6 1000 4513

Jan Sydo de Jong

Jan Sydo de Jong, Senior Projectmanager at Witec

Senior Projectmanager

+31 (0)6 5500 0129

Naar boven