Productinnovatie

Ondernemen is het benutten van kansen door het nemen van een niet-verzekerbaar risico. De vraag achter succesvol ondernemerschap is daarmee welke kansen je moet benutten (en welke niet) en hoe je de risico’s die daarbij optreden beheersbaar houdt. Hoe doe je dat als je een productidee hebt en daar business mee wil maken? En dan vooral wanneer het productidee nieuw in z’n soort voor de markt is en forse investeringen vergt, zoals dat bij ideeën voor hightech-, medische en consumentenproducten het geval is? Hoe realiseer je als ondernemer productinnovatie?

Waardecreatie

Innovatie is het creëren van nieuwe waarde. Waarde is de in geld uitgedrukte mate van schaarste. Schaarste is het spanningsveld tussen behoeften en beschikbare middelen en komt tot uiting in behoeften die onvervuld blijven. Behoeften van mensen zijn onbeperkt en dus is er in principe oneindig veel ruimte voor innovatie. Mensen komen echter pas in actie wanneer het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie te groot wordt en de inspanning om dit verschil te overbruggen de moeite waard gevonden wordt. Daarom is niet iedere onvervulde behoefte sterk genoeg om er een business op te baseren.

Innovatiemanagement

Onvervulde behoeftes leiden tot frustratie. Daarom is het zoeken naar oplossingen voor frustraties een goede bron voor het vinden van innovatiemogelijkheden. Naast dergelijke bewuste behoeftes zijn er ook onbewuste of latente behoeftes. Behoeftes waarvan je niet wist dat je ze had, totdat iemand een product of dienst aanbiedt dat er in voorziet. De toetsingscriteria voor een goed productidee zijn daarmee:

• Desirability : wordt er in een onvervulde behoefte voorzien?

• Profitability : is er geld mee te verdienen?

• Feasibility : is de oplossing praktisch realiseerbaar?

De kunst voor de ondernemer is om deze criteria tijdens de groei van idee tot business steeds met elkaar in balans te houden. Dit is echter geen kunst maar ‘gewoon’ een vak. Een vak waarvan de basis in creativiteit en risicomanagement ligt, omdat ondernemen het benutten van kansen is door het nemen van een niet-verzekerbaar risico. Dit is een vak dat Witec beheerst en waar we onze klanten graag mee helpen: Innovating Together

Innovatie proces Witec Development

Wij staan u graag persoonlijk te woord.

Jan Hoekstra

Jan Hoekstra, Innovatiemanager at Witec

Innovatiemanager

+31 (0)6 1000 4513

Jan Sydo de Jong

Jan Sydo de Jong, Senior Projectmanager at Witec

Senior Projectmanager

+31 (0)6 5500 0129

Naar boven