Projectmanagement

Ideeën voor nieuwe producten zijn veelal gebaseerd op een set niet-gevalideerde aannames ten aanzien van marktbehoefte, verdienpotentieel en praktische uitvoerbaarheid. Het creëren van nieuwe producten wordt daardoor gekenmerkt door zoeken en bewijzen. Binnen Witec Development ligt de nadruk van projectmanagement op het systematisch wegnemen van onzekerheden, met als doel het werk zo snel mogelijk planbaar en beheersbaar te maken. Projectmatig werken is de middenweg tussen improviserend en routinematig werken. Wanneer het werk planbaar en beheersbaar is geworden is er nog steeds projectmanagement nodig, maar is dit een meer routinematige vorm van werken. Bij productcreatie ligt de focus op het systematisch genereren van nieuwe waarde door werk dat in principe improviserend van aard is te structureren. Het kanaliseren van creativiteit, kennis en kunde om nieuwe waarde te creëren is daarmee binnen Witec Development de essentie van projectmanagement.

Lean Development

Witec Development helpt bedrijven productinnovaties te realiseren door nieuwe producten te ontwikkelen en industrialiseren. Dit betreft producten die werktuigbouwkundig of mechatronisch van aard zijn en die industrieel vervaardigd worden. De belangrijkste toegevoegde waarde van Witec Development is het snel en trefzeker ontwikkelen van technisch nieuwe functies, die tot producten leiden waarmee klanten zich van hun concurrenten kunnen onderscheiden. Deze klanten zijn technologiebedrijven die development speed als competitieve prioriteit hebben. Om de vereiste snelle en betrouwbare time-to-market die zij eisen te kunnen aanbieden, beschikt Witec over een Pilot Factory met productiemachines en test- en verificatieapparatuur die rapid prototyping in het uiteindelijke materiaal en de uiteindelijke productietechniek mogelijk maken. Daarmee kan in eigen huis worden aangetoond dat kritische delen van nieuwe producten functioneel en maakbaar zullen zijn. Zodra dat is aangetoond is de verdere ontwikkeling en industrialisatie planbaar en beheersbaar.

Co-creatie

De productie is te karakteriseren als een lijnproces waarin één of enkele gestandaardiseerde producten in hoge aantallen gemaakt worden. Daarvoor moet doorgaans veel geïnvesteerd worden in specifieke productiemiddelen. Dit kost niet alleen geld maar ook tijd. De wijze waarop Witec Development doormiddel van projectmanagement de time-to-market minimaliseert biedt klanten belangrijke zekerheden ten aanzien van investeringen, productprijs en introductiedatum. Zolang het werk nog niet planbaar en beheersbaar is maar gericht is op zoeken en bewijzen luidt het mantra ‘risk first, work later’. Daarvoor is een open dialoog over risico-inschattingen nodig. Niet alleen intern binnen Witec, maar eerst en vooral met de klant. Door productcreatie op deze manier te benaderen wordt waardecreatie gemaximaliseerd en ontstaan de langdurige samenwerkingsrelaties die Witec nastreeft: Innovating Together

Project management Witec
Naar boven